حسی خاطرات سکس با زن شوهردار

Views: 572
او در هر حرکتی دارای حساسیت بود و از منافذ خود مانند شیرینترین آفروفیزیا تاب می آمد ، هیجان ، مسحور کننده ، جذاب. این در نفس او ، در تماس ، در حرکت بود. این ادویه عشق او بود ، ذات وجود او ، حکومت دنیای شهوانی خودش. هیچ کس نتوانست مقاومت کند و هیچ کس خاطرات سکس با زن شوهردار نمی خواست.